Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma konusunda ve fer’ileri olarak adlandırılan mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda anlaşmazlık yaşaması durumunda açılır. Bu tür davada taraflar, boşanma, mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda anlaşmazlık içinde olup, mahkeme tarafından kendi lehlerine bir karar alınmasını hedeflerler. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Anlaşmalı boşanma, bir evlilik birliğinin taraflar arasında karşılıklı anlaşma temelinde sonlandırılması anlamına gelir. Bu tür bir boşanma sürecinde, eşler arasında maddi, manevi ve hukuki konularda bir uzlaşma sağlanmıştır. Anlaşmalı boşanma, tarafların mahkemeye başvuruda bulunarak bir boşanma protokolü sunmasıyla gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma sürecinin temel unsurları şu şekildedir: Anlaşma Protokolü: Taraflar, boşanma sürecine […]

Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Arabuluculuk, günümüzde uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında en geniş kabul gören ve sıkça başvurulan bir yol olarak öne çıkar. Bu yöntem, taraflar arasında olumlu bir iletişim ortamı sağlayarak uyuşmazlıkların daha etkili ve dostane bir şekilde çözülmesine odaklanır. Arabuluculuk, bir bağımsız üçüncü kişinin, yani arabulucunun yönetiminde gerçekleşir ve tarafların anlaşmazlıklarını kendi aralarında çözme sürecini destekler. […]

Avukatlık Vekaleti Nedir? Nasıl Çıkartılır?

Avukatlık Vekaleti Nedir? Nasıl Çıkartılır? Avukatlık vekaleti, bir avukatın bir hukuki işlem veya davayı temsil etmek üzere bir müvekkil tarafından resmi olarak atanmasını ifade eder. Bu, müvekkilin avukata yetki verdiği ve avukatın müvekkili adına hukuki işlemleri gerçekleştirebileceği anlamına gelir. Avukatlık vekaleti genellikle yazılı bir belge şeklinde düzenlenir ve belirli bir dava, sözleşme veya hukuki işlemle […]