İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku Neyi İnceler?

İdare hukuku, devletin ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin faaliyetlerini, yetkilerini, sorumluluklarını ve bu faaliyetlerden kaynaklanan ilişkileri inceleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku, aynı zamanda idarenin eylemleri ve idari davranışlarını düzenleyen, denetleyen ve bu alandaki uyuşmazlıkları çözen hukuki normları içerir. Aşağıda, İdare hukukunun incelediği temel konular yer alıyor:

 • İdari Teşkilat ve İşleyiş: İdare hukuku, devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin organizasyonunu, teşkilat yapısını, iç işleyişini ve yetki dağılımını inceler.
 • İdari İşlemler ve Eylemler: İdare hukuku, idari birimlerin gerçekleştirdiği işlemleri, bu işlemlerin hukuki niteliklerini, içerdikleri yetki sınırlarını ve hukuki sonuçlarını ele alır.
 • İdari Sözleşmeler: Devletin veya kamu tüzel kişiliklerinin diğer kişilerle olan sözleşmelerini düzenler. İdari hukuk, bu sözleşmelerin şartlarını, yapılışını ve uyuşmazlıklarının çözümünü kapsar.
 • İdari Sorumluluk: İdare hukuku, idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları inceler. Bu kapsamda, idarenin zarar verici eylemleri sonucunda ortaya çıkan tazminat davaları gibi konular yer alır.
 • İdari Yargı ve İdari Yargı Denetimi: İdare hukuku, idari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümü için kurulan idari mahkemelerin işleyişini ve idari yargı denetimini ele alır.
 • Kamu Hizmetleri ve Kamu Görevlileri Hukuku: İdare hukuku, kamu hizmetlerinin düzenlenmesini ve bu hizmetleri yürüten kamu görevlilerinin hukuki statülerini inceler.

İdare Hukuku Özellikleri

İdare hukuku, devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin faaliyetlerini, yetkilerini, sorumluluklarını ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare hukukunun temel özellikleri şunlardır:

 • Kamu Hukuku Alanında Bir Hukuk Dalı: İdare Hukuku, kamu hukuku kapsamında yer alır. Bu hukuk dalı, devletin ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin faaliyetlerini düzenler ve bu faaliyetlerin kamu düzenine uygunluğunu sağlar.
 • Devletin ve Kamu Tüzel Kişiliklerinin Faaliyetlerini Düzenler: İdare hukuku, devletin yürütme organlarının, kamu kurumlarının ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin faaliyetlerini düzenler. Bu faaliyetler genellikle kamusal hizmetlerin yürütülmesiyle ilgilidir.
 • İdari İşlemleri ve Eylemleri İnceler: İdare hukuku, devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin gerçekleştirdiği idari işlemleri ve eylemleri inceleyerek, bu işlemlerin hukuka uygunluğunu denetler.
 • İdari Teşkilat ve İşleyişini İnceler: İdare hukuku, devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin teşkilat yapısını, iç işleyişini, yetki ve sorumluluklarını düzenler.
 • İdari Yargı ve İdari Yargı Denetimini Kapsar: İdare hukuku, idari mahkemelerin kuruluşunu, işleyişini ve idari yargı denetimini ele alır. İdareye karşı yapılan davalarda idari yargının görevleri bu hukuk dalı içinde değerlendirilir.
 • Kamu Hizmetleri ve Kamu Görevlilerini Düzenler: İdare hukuku, devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerini ve bu hizmetleri ifa eden kamu görevlilerinin hukuki statülerini düzenler.
 • Kamu Otoritesinin Kullanımını Ele Alır: İdare hukuku, devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin kamu otoritesini kullanma yetkisini, bu yetkinin sınırlarını ve kullanımının hukuka uygunluğunu inceler.

İdare hukukunun bu özellikleri, devletin hukuki çerçevesini belirleyen ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan bir disiplin olarak önemini ortaya koyar. Bu hukuk dalı, bireylerin devlete karşı haklarını koruma ve idarenin faaliyetlerini hukuka uygun bir şekilde düzenleme amacını taşır.

İletişim Bilgilerimiz

7/24 İletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.

0 (539) 854 83 72

0 (539) 854 83 72

Nail Bilen Cad. İncili Pınar Mah. No:4 Kantar İş Merkezi

İletişim Formu

Bizimle İletişim Kurmak İçin Aşağıdan Formu Doldurup Gönderebilirsiniz.