Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, bilgisayarlar, internet, yazılım, veri güvenliği ve diğer bilişim teknolojileriyle ilgili hukuki konuları inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Bilişim Hukuku, diğer hukuki disiplinlerle de sıkça etkileşim halindedir, özellikle fikri mülkiyet hukuku, mahremiyet hukuku, suç hukuku ve ticaret hukuku gibi alanlarla ilgili konuları içerir.

Bilişim Hukuku’nun başlıca konu başlıkları şunlardır:

 • Veri Güvenliği ve Gizliliği: Kişisel verilerin korunması, veri ihlalleri ve kişisel gizliliğe ilişkin düzenlemeler bilişim hukukunun önemli bir alanını oluşturur.
 • Elektronik Ticaret Hukuku: İnternet üzerinden yapılan ticaretin hukuki düzenlemelerini ve elektronik sözleşmeleri içerir.
 • Fikri Mülkiyet Hukuku: Bilişim alanında ortaya çıkan yazılım, domain adları, dijital içerikler gibi konuları içerir. Patent, tescil ve telif hakları gibi fikri mülkiyet konularını kapsar.
 • Suçlar ve Ceza Hukuku: Bilgisayar korsanlığı, bilgisayar dolandırıcılığı, veri hırsızlığı gibi bilişim suçları ve bu suçlarla mücadele konularını içerir.
 • İnternet Hukuku: İnternet üzerinde yapılan faaliyetleri düzenleyen hukuki kuralları içerir.
 • Bilgi Toplumu Hizmetleri Hukuku: Elektronik ticaret, bilgi toplumu hizmetleri ve elektronik iletişim ağlarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
 • Bilişim Hukuku Uyuşmazlıkları ve Arabuluculuk: Bilişimle ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk konularını içerir.

Bilişim hukuku, teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurarak sürekli olarak evrilir. Bu hukuki alandaki düzenlemeler, hem kişilerin hem de kurumların bilişim teknolojilerini kullanırken karşılaştığı hukuki sorumlulukları ve hakları belirler.

Bilişim Hukuku Suçları

Bilişim hukuku, bilişim teknolojileri ile ilgili bir dizi suçu ve bu suçlara karşı alınan önlemleri içerir. Bu suçlar, geleneksel suç kavramlarının dijital ortama uyarlanmış halleri olarak ortaya çıkar. Bilişim hukuku kapsamında sıkça karşılaşılan bazı suç türleri şunlardır:

 • Bilgisayar Korsanlığı (Hack): Başkasının bilgisayar sistemine izinsiz olarak girmek ve bu sistemde değişiklikler yapmak.
 • Bilgisayar Dolandırıcılığı (Fraud): İnternet üzerinde yapılan dolandırıcılık faaliyetleri, sahte siteler, kimlik hırsızlığı ve online dolandırıcılık.
 • Zararlı Yazılım (Malware) ve Bilgisayar Virüsleri: Bilgisayar sistemlerine zarar vermek, veri çalmak veya sistemleri kilitlemek amacıyla tasarlanan kötü amaçlı yazılımların oluşturulması veya kullanılması.
 • Veri Hırsızlığı: Hassas bilgilerin çalınması, kişisel verilerin izinsiz kullanılması veya ticari sırların ele geçirilmesi.
 • Phishing (Oltalama): Kötü niyetli kişilerin, sahte web siteleri veya e-posta yoluyla kullanıcıları yanıltarak kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışması.
 • Kimlik Hırsızlığı: Başkasının kimliğini kullanarak sahtekârlık yapma, kredi kartı bilgilerini çalma veya finansal zararlara neden olma.
 • Yasadışı İnternet Faaliyetleri: İnternet üzerinde illegal içeriklerin üretilmesi, dağıtılması veya bu tür faaliyetleri destekleme.
 • Bilişim Altyapısına Saldırılar: Elektrik şebekeleri, su temini sistemleri veya diğer kritik altyapılara yönelik siber saldırılar.
 • Bilişim Suçlarına Yardım ve Yataklık: Başkalarının bilişim suçlarını destekleyen veya bu suçları kolaylaştıran faaliyetlerde bulunmak.

Bilişim suçları, teknolojinin hızlı evrimiyle birlikte sürekli olarak gelişir ve bu nedenle hukuki düzenlemeler de bu değişikliklere ayak uydurmalıdır. Ülkeler, bilişim suçlarına karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmek için yasal düzenlemeleri güncellemekte ve siber güvenlik önlemlerini artırmaktadır. Bu tür suçlarla mücadelede işbirliği ve uluslararası düzeyde koordinasyon da önemli bir rol oynar.

Bilişim Hukuku Neden Önemli?

Bilişim hukuku, günümüz dijital dünyasında kritik bir rol üstlenerek, hukuki çerçevenin teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Bu hukuk dalı, kişilerin ve şirketlerin dijital ortamda güvenli bir şekilde hareket etmelerini temin etmek amacıyla geniş bir yelpazede konuları ele alır.

Teknolojinin hukuki boyutlarının düzenlenmesi, bilişim hukukunun temel önceliklerinden biridir. Hızla evrilen dijital ekosistemde, internet ticaretinden mobil uygulamalara, yapay zeka kullanımından büyük veri analizine kadar birçok alanda hukuki düzenlemelerin sağlanması gerekir. Bu, dijital ortamda güvenli ve adil bir iş yapma ortamının oluşturulmasını hedefler.

Veri güvenliği ve gizliliği, bilişim hukukunun özel bir vurgu yaptığı kritik konulardan biridir. Kişilerin ve şirketlerin dijital varlıklarının korunması, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, siber saldırılara karşı etkili önlemlerin alınması, bilişim hukukunun öncelikli alanları arasında yer alır. Bu sayede, dijital platformlarda gerçekleşen işlemler daha güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülür.

Bilişim Hukuku Kapsamı

Bilişim avukatları, günümüz dijital çağında ortaya çıkan hukuki meselelere odaklanan profesyonellerdir. Bu avukatlar, internet üzerinden işlenen suçlar ve bilişim sistemlerinin kullanıldığı uyuşmazlıklarla ilgilenerek, hukuki çözümler sunarlar. Bilişim avukatlarının uzmanlık alanları arasında, bilişim sistemlerine izinsiz erişimle ilgili suçlar, banka ve kredi kartı kötüye kullanımı gibi dijital suçlar yer alır.

Günümüzde, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü için bilişim avukatlarına olan ihtiyaç artış gösteriyor. İnternet üzerinden işlenen suçlar, kişisel verilerin güvenliği, siber saldırılara karşı korunma ve dijital ticaret gibi konularda bilişim avukatlarının uzmanlığı önem arz ediyor. Bu avukatlar, müvekkillerine dijital dünyada karşılaştıkları hukuki riskler konusunda rehberlik eder ve gerekirse yargı süreçlerinde temsil eder.

Bilişim avukatları, bilişim sistemlerine girme suçu gibi suçlarla mücadele etmekle kalmaz, aynı zamanda banka ve kredi kartı kötüye kullanımı gibi finansal suçlarla ilgili davaları da ele alırlar. Bu bağlamda, dijital hukukun karmaşıklığına hakim olmaları ve teknik bilgi birikimlerini hukuki süreçlere entegre etmeleri büyük bir önem taşır.

Bilişim Hukuku Kapsamına Giren Dava Türleri

Bilişim hukuku davaları, bilişim teknolojileri ile ilgili hukuki anlaşmazlıkları ve suçları içeren davalardır. Bu davalar, internet kullanımı, bilgisayar sistemleri, yazılım, veri güvenliği ve diğer bilişim teknolojileriyle ilgili konuları kapsar. Bilişim hukuku kapsamında sıkça karşılaşılan davaların bazıları şöyle:

 • Veri Güvenliği İhlali Davaları
 • Fikri Mülkiyet İhlali Davaları
 • Tüketici Hakları Davaları
 • Bilgisayar Korsanlığı ve Siber Suçlar
 • Phishing (Oltalama) Davaları
 • Elektronik Ticaret Davaları
 • Veri Gizliliği İhlali Davaları
 • Ticari Sırların İhlali Davaları
 • Aile Hukuku ve İnternet Davaları
 • Bilişim Altyapısına Yönelik Hukuki İhtilaflar

Bu davalar, ülkeden ülkeye ve hukuki sistemden hukuki sisteme değişiklik gösterir. Bilişim hukuku alanında uzman bir avukat, bu tür davalarla ilgili hukuki sürecin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Bilişim Hukuku Tarihi

Her geçen gün iletişim ve bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, bilgi toplumunun ortaya çıkmasına ve dünyanın ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu evrim, “bilişim” kavramının hayatımıza girmesine ve buna paralel olarak da bilişim hukukunun oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması, beraberinde çeşitli hukuki sorunları da getirmiştir. Terör örgütlerinin sanal dünyada faaliyet göstermeye başlaması, fikri mülkiyet haklarına yapılan ihlallerin artması, internetin hırsızlık amacıyla kullanılması, çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve hacker saldırılarının artması gibi nedenlerle bilişim hukuku, bu sorunlarla baş etmek için doğmuştur.

Ülkemizde ise internet ve bilişim sektörüne yönelik hukuki düzenlemelerin geç olması, hukuk kurallarının teknolojik gelişmelere hızla ayak uyduramamasından kaynaklanır. Mevcut mevzuatın yetersiz oluşu ve var olan hukuki normların etkili bir şekilde uygulanamaması, bilişim hukukunun ülkemizdeki en büyük sorunlarından birini oluşturur.

İletişim Bilgilerimiz

7/24 İletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.

0 (539) 854 83 72

0 (539) 854 83 72

Nail Bilen Cad. İncili Pınar Mah. No:4 Kantar İş Merkezi

İletişim Formu

Bizimle İletişim Kurmak İçin Aşağıdan Formu Doldurup Gönderebilirsiniz.