Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, kişiler arasındaki aile ilişkilerini, evlilik, boşanma, çocuk hakları, mal rejimleri gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Aile hukuku, aile kurumunun oluşturulması, sürdürülmesi ve sonlandırılması gibi konuları içerir. Bu hukuk dalı, aile içindeki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan hakları, yükümlülükleri düzenleyerek, aile üyelerinin haklarını ve çıkarlarını korur.

Aile Hukuku’nun temel konuları şunlardır:

 • Evlilik Hukuku: Evlilik hukuku, kişiler arasındaki evlilik ilişkisini düzenler. Evlenme şartları, evliliğin sona ermesi durumunda boşanma ve ayrılık gibi konular bu kapsamda yer alır.
 • Boşanma Hukuku: Boşanma hukuku, evliliğin sonlandırılması sürecini ve boşanma nedenlerini düzenler. Boşanma davaları, mal paylaşımı, nafaka gibi konular bu hukuk dalının içinde yer alır.
 • Çocuk Hakları: Çocuk hakları, ebeveynler arasındaki ilişkilerin yanı sıra çocukların haklarını korur. Velayet, çocuk destek nafakası, ziyaret hakkı gibi konuları içerir.
 • Mal Rejimleri: Aile içindeki malvarlığı düzenini belirleyen Mal rejimleri, evlilik birliğindeki mal varlığının nasıl paylaşılacağını düzenler. Türkiye’de genellikle edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.
 • Aile Hukuku’na İlişkin Diğer Konular: Aile hukuku, evlat edinme, soybağı, vasiyetname gibi çeşitli konuları da kapsar.

Aile hukuku, toplum içindeki aile ilişkilerini düzenleyerek, aile üyelerinin haklarını ve sorumluluklarını belirler. Bu hukuk dalı, genellikle mahkemelerde çözümlenmesi gereken durumları içerir ve hukuki süreçler genellikle duygusal ve hassastır. Ayrıca, Aile hukukunun hükümleri, toplumun kültürel ve sosyal normlarına da büyük ölçüde bağlıdır.

Aile Hukuku Davaları Nelerdir?

Aile hukukunda bir dizi farklı dava türü bulunur. Çünkü bu hukuk dalı, evlilik, boşanma, çocuk hakları, mal rejimleri gibi birçok konuyu barındırır. Aile hukukunda sıkça karşılaşılan bazı dava türleri şunlardır:

 • Boşanma Davaları: Boşanma davaları, evliliğin resmi olarak sona erdirilmesi için açılan davalardır. Boşanma süreci, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konuları içerir.
 • Velayet Davaları: Velayet davaları, ebeveynler arasındaki çocukların bakım ve eğitimiyle ilgili hakların belirlenmesi amacıyla açılır. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek velayetin nereye verileceğine karar verir.
 • Nafaka Davaları: Nafaka davaları, boşanma sonrasında bir eşin diğerine maddi destek sağlaması için açılır. Yargıç, tarafların ekonomik durumunu değerlendirerek adil bir nafaka miktarı belirler.
 • Mal Rejimi Davaları: Mal rejimi davaları, evlilik birliğindeki malvarlığının paylaşımını düzenler. Eşler arasında mal rejimi kurulmamışsa, genellikle edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.
 • Evlat Edinme Davaları: Evlat edinme davaları, bir çocuğun yasal ebeveynlerinin evlatlık ebeveynlerle değiştirilmesi sürecini kapsar. Bu tür davalarda, çocuğun çıkarları gözetilir ve yasal prosedürler takip edilir.
 • Soybağı Davaları: Soybağı davaları, biyolojik, hukuki veya sosyal nedenlerle soybağının değiştirilmesini talep eden davaları içerir.
 • Miras Hukuku Davaları: Miras hukuku davaları, bir kişinin ölümü durumunda mal varlığının nasıl paylaşılacağını ve mirasın nasıl dağıtılacağını düzenler.
 • Evlenme Öncesi Anlaşma Davaları: Bu davalarda, evlenmeden önce taraflar arasında varılan anlaşmaların yasal olarak tanınması ve uygulanması talep edilir.

Bu dava türleri, Aile hukukundaki geniş yelpazeyi yansıtır. Her biri, kişiler arasındaki aile ilişkilerini düzenlemek ve adil çözümler bulmak amacıyla mahkemeye başvurulan belirli durumları kapsar.

Aile Hukuku Temel İlkeleri Nelerdir?

Aile hukuku, kişiler arasındaki aile ilişkilerini düzenleyen ve aile içindeki hakları, sorumlulukları belirleyen bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun işleyişini yönlendiren temel ilkeler şunlardır:

 • Çocuk Hakları ve Çıkarlarına Saygı İlkesi
 • Kanunilik İlkesi
 • Evlenme Hürriyeti ve Özgürlüğü İlkesi
 • Eşitlik ve Adalet İlkesi
 • Nafaka ve Maddi Destek İlkesi
 • Aile Birliğinin Korunması İlkesi
 • Medeni Hal ve Soybağı İlkesi
 • Gizlilik ve Mahremiyet İlkesi
 • Çocuğun Menfaatleri İlkesi
 • Mümkünse Anlaşmalı Çözüm İlkesi

Bu ilkelere uyulması, adil, eşitlikçi ve çocuk haklarına saygılı bir Aile hukuku sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu ilkeler, hukuki süreçlerde rehberlik sağlar ve aile içindeki ilişkilerin düzenli, adil ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini amaçlar.

Aile Hukuku Davaların Yetkili Mahkeme

Aile hukuku ve kişiler hukukuna dair davalar genellikle aile mahkemelerinde görülse de belirli hukuki işlemlerin niteliğine bağlı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri de görevli olur. Dolayısıyla, hangi hukuki işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, uzman bir avukatın danışmanlığına başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Bu durum, aile hukuku ve kişiler hukuku davalarının yanı sıra yetkili mahkemenin belirlenmesi sürecinde de geçerlidir. Konuyla ilgili uzman bir aile hukuku avukatından profesyonel destek almak, doğru adımları atmanıza ve hukuki süreci etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

Aile Hukukunda Boşanma Davaları

Aile hukuku içerisinde boşanma, çiftler arasındaki evlilik birliğinin hukuki olarak sona erdirilmesini ifade eder. Boşanma türleri, farklı yasal süreçlere ve durumlara göre değişiklik gösterir. Aile hukukunda sıkça karşılaşılan boşanma türleri şu şekilde:

Anlaşmalı Boşanma

 • Çiftler, boşanma koşulları üzerinde anlaşırlar.
 • Mal paylaşımı, velayet gibi konularda anlaşma sağlanır.
 • Ortak bir boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurulur.

Çekişmeli Boşanma

 • Çiftler arasında anlaşmazlık olduğu durumdur.
 • Mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda mahkeme karar verir.
 • Taraflar ayrı avukatlar aracılığıyla temsil edilir.

Tek Taraflı Boşanma (Tek Taraflı Fesih)

 • Bir taraf, evlilik birliğini sona erdirmek için mahkemeye başvurur.
 • Diğer tarafın itiraz etmesi durumunda çekişmeli boşanmaya dönüşür.

Hükmen Boşanma

 • Bir tarafın davranışları veya sebep olmadan boşanma talep edildiğinde uygulanır.
 • Diğer tarafın suçsuzluğunu kanıtlaması gerekir.

Zinaya Dayalı Boşanma

 • Eşlerden birinin sadakatsizlik nedeniyle boşanma talep etmesidir.
 • Bazı ülkelerde bu tür boşanma talepleri kabul edilmeyebilir veya kanıt gerektirir.

Ayrılık

 • Bazı ülkelerde, çiftler bir süre ayrı yaşayarak boşanma sürecini başlatabilirler.

Fiili Ayrılık

 • Çiftler fiziksel olarak ayrı yaşamaya başlarlar, ancak hukuki bir boşanma başvurusu yapmamışlarsa fiili ayrılık söz konusudur.

Boşanma süreci, ülkeden ülkeye ve hukuki sistemden hukuki sisteme değişiklik gösterir. Çiftlerin durumlarına bağlı olarak en uygun boşanma türünü belirlemek için bir avukattan hukuki danışmanlık almak gerekir.

Miras ve Mal Paylaşımı Davaları

Miras ve mal paylaşımı davaları, genellikle aile hukuku ve miras hukuku alanında ortaya çıkar. Bu davalar, kişiler arasında mal varlığı üzerindeki hakların, payların veya mirasın hukuki statüsünün belirlenmesini amaçlar. Miras ve mal paylaşımı davalarına ilişkin genel bilgiler şöyle:

Miras Davaları

 • Miras davaları, bir kişinin ölümü durumunda, mirasçılar arasında mirasın paylaşımını düzenler.
 • Mirasçıların hak ve alacakları, mirasçılar arasındaki ilişkilere ve varsa bir vasiyetnameye göre belirlenir.
 • Mahkeme, mirasın paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkları çözer ve hakları belirler.

Mal Paylaşımı Davaları (Boşanma Sonrası)

 • Mal paylaşımı davaları genellikle boşanma sonrasında ortaya çıkar.
 • Boşanma durumunda, çiftler arasında biriken mal varlığı, borçlar ve diğer maddi değerler adil bir şekilde paylaşılmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma durumunda çiftler, mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varmışlarsa mahkeme süreci daha hızlı ve düzenli olur.
 • Çekişmeli boşanmalarda ise mahkeme, taraflar arasında adil bir mal paylaşımı sağlamak için kararlar alır.

Vasiyetname İptali Davaları

 • Vasiyetnamelerle ilgili anlaşmazlıklar, miras hukuku kapsamında çıkar.
 • Vasiyetnamenin geçerliliği, haksız etkilenen mirasçılar tarafından mahkemeye taşınır.
 • Mahkeme, vasiyetnamenin iptali veya değiştirilmesi konusunda karar verir.

Karışık Miras ve Mal Paylaşımı Davaları

 • Miras ve mal paylaşımı davaları bazen karmaşık bir hal alır, özellikle birden fazla hukuki unsurun bir araya geldiği durumlarda…
 • Bu tür davalar genellikle uzmanlık gerektirir ve tarafların avukatları, hukuki süreci etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
İletişim Bilgilerimiz

7/24 İletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.

0 (539) 854 83 72

0 (539) 854 83 72

Nail Bilen Cad. İncili Pınar Mah. No:4 Kantar İş Merkezi

İletişim Formu

Bizimle İletişim Kurmak İçin Aşağıdan Formu Doldurup Gönderebilirsiniz.