Avukat +5 Yıllık Tecrübe +500 Dava Halil İbrahim Şentürk

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma konusunda ve fer’ileri olarak adlandırılan mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda anlaşmazlık yaşaması durumunda açılır. Bu tür davada taraflar, boşanma, mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda anlaşmazlık içinde olup, mahkeme tarafından kendi lehlerine bir karar alınmasını hedeflerler.

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki taraf da boşanmak için başvuruda bulunurken, çekişmeli boşanma davasında ise tek taraflı bir dava açılır. Örneğin, kadın boşanma davası açarsa ve erkek bu talebi kabul etmezse, yargılama çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Bu durumda mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözerek adil bir karar verme sorumluluğunu üstlenir.

Çekişmeli boşanma davası, genellikle taraflar arasındaki duygusal ve mali anlaşmazlıkların bir yansımasıdır. Mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda ortaya çıkan anlaşmazlıklar, davanın çekişmeli bir sürece dönüşmesine neden olur. Mahkeme, tarafların haklarını koruyarak ve adil bir şekilde değerlendirme yaparak, çekişmeli boşanma davasına son verir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Sebeplerle Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için, kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birinin varlığı gerekmektedir. Bu sebepler, özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak iki kategoride sıralanır.

Özel boşanma sebepleri şunlardır

 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış
 • Küçük Düşürücü Suç İşleme, Haysiyetsiz Hayat
 • Terk
 • Akıl Hastalığı

Genel boşanma sebepleri ise şunlardır

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik)
 • Fiili ayrılık

Bu sebepler, çekişmeli boşanma davası için başvuruda bulunmak isteyen tarafın dilekçesinde belirtilir. Her bir sebep, mahkeme tarafından detaylı bir şekilde incelenir ve değerlendirilir. Bu süreç, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların ve boşanma talebinin hukuki temellere dayandırılmasını sağlar. Mahkeme, tarafların haklarını koruyarak ve kanuni düzenlemelere uygun bir şekilde çekişmeli boşanma davasını sonuçlandırır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, özel boşanma sebeplerine veya genel sebeplere dayanarak açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, tarafların istenilen talepleri içeren yazılı bir dilekçe ile mahkemeye sunulması ve boşanma sebeplerini ispatlayan delillerin eklenmesiyle başlatılır.

Dilekçenin sunulacağı mahkeme genellikle aile mahkemesidir. Ancak, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla çekişmeli boşanma davasına bakar. Mahkeme yetkisi ise eşlerin son olarak birlikte yaşadıkları bölge veya davacının ikametgâh bölgesindeki mahkemedir.

Dilekçe sunulduktan sonra, tevzi bürosu ilgili harç ve masrafların ödenmesi için vezneye yatırılması gereken tahakkuk fişlerini davacıya verir. Harç ve masrafların ödenmesiyle birlikte dosyaya esas numarası verilir ve hangi mahkemeye tevzi edildiği belirlenir. Dosyanın tevzi edildiği aile mahkemesi, bir tensip tutanağı hazırlayarak davacıya ve davalıya bu durumu tebliğ eder. Tensip tutanağında, tarafların dava bakımından yapmaları gereken işlemler, avans yatırma, delil bildirme gibi süreçler ve ön inceleme duruşma günü belirtilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer 2024?

Çekişmeli boşanma davaları genellikle 8 ila 18 ay arasında değişen bir süreye sahiptir, yani ortalama olarak 1.5 yıl kadar sürebilir. Bu süre, davayı inceleyen ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesindeki süreyi kapsar. Aile mahkemesindeki dava sonuçlandıktan sonra, tarafların başvurması durumunda istinaf aşamasına geçilir.

İstinaf aşaması, Bölge Adliye Mahkemelerinde yürütülür ve genellikle en az 1 sene kadar sürer. Boşanma davasının istinaf mahkemesinden dönmesi de olağandır ve bu sürecin tamamlanması genellikle 2 sene kadar sürebilir. Ancak, mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak bu süre değişkenlik gösterir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celse de Biter?

Celse sayısı baz alındığında, çekişmeli boşanma davalarının genellikle 5-6 celse sürebildiği gözlemlenir. Bu celse araları genellikle 3-4 ay gibi bir süreyi kapsar. Dolayısıyla, ortalama dava süresi genellikle 1.5 yıl olarak kabul edilir. Ancak, bu süreler kesin ve sabit değildir; her boşanma davası benzersizdir ve farklı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bazı durumlarda, boşanma davaları beklenenin aksine tek celsede sonuçlanabilir. Mahkeme sürecindeki gelişmeler, tarafların anlaşmazlıkları ve mahkemelerin iş yoğunluğu gibi etkenler, davanın seyrini etkileyen unsurlar arasında yer alır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Çekişmeli boşanma davasını kazanmak için, usul ve kanun tarafından belirlenen sürelere büyük önem vermek gerekir. Özellikle usul kurallara uyulmaması, hak kayıplarına neden olabilir. Bu durumda, haklı olunmasına rağmen belirli bir delilin kullanma hakkını kaybetme riski ortaya çıkar.

Dava dilekçesinin sunumu aşamasında, taleplerin ve iddiaların iyi belirlenmesi ve dava stratejisinin doğru bir şekilde saptanması gerekir. Aynı zamanda, karşı tarafın ileri sürebileceği argümanlara karşı önceden hazırlık yapılması, hangi iddianın delillerle desteklenebileceğinin gözetilmesi gereklidir.

Talep ve iddiaların süresinde ve usulüne uygun bir şekilde sunulması, yeteri kadar net ve açık delillerle desteklenmesi, çekişmeli boşanma davasını kazanma noktasında belirleyici olur. Çekişmeli boşanma davası avukatı, bu tür detaylara dikkat ederek davayı takip eder ve müvekkilini en iyi şekilde temsil etmeye çalışır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Çekişmeli boşanma davası düşmesi, tarafların davadan vazgeçmeleri, feragat etmeleri veya davacı tarafın davayı takip etmemesi durumlarında gerçekleşir. Bu durum, davacının veya davacı avukatının herhangi bir mazeret bildirmeden duruşmaya katılmaması halinde ortaya çıkar. Eğer davalı taraf da davayı takip etmek istemezse ve taraflardan hiçbiri duruşmalara katılmazsa, dava dosyası işlemden kaldırılır.

Davacının veya davacı avukatının mazeret bildirmeden duruşmaya katılmaması durumunda, dava dosyasının işlemden kaldırılması için belirli bir süreç izlenir. Eğer taraflar, 3 ay içinde dosyayı yenilemezlerse, çekişmeli boşanma davası düşer. Bu süreç içerisinde tarafların davayı sürdürme iradelerini ifade etmemeleri, mahkeme sürecinin sona ermesine ve davayı düşürmeye neden olur.

Boşanma Davalarında Sürecin Hızlandırılması İçin Neler Yapılabilir?

Boşanma davalarının sürecini hızlandırmak için aşağıdaki önlemler alınır:

 • Anlaşmalı Boşanma: Eşler arasında anlaşma sağlanabilen durumlarda anlaşmalı boşanma yolu tercih edilir. Taraflar arasındaki uzlaşı, mahkeme sürecini hızlandırır.
 • Dokümantasyon ve Delillerin Hazırlığı: Gerekli belgelerin eksiksiz ve düzenli bir şekilde toplanması, mahkeme sürecinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlar.
 • İyi İletişim: Taraflar arasında açık ve etkili iletişim kurmak, anlaşmazlıkların çözümünü hızlandırır. Gerekirse arabuluculuk veya uzlaştırma hizmetlerinden faydalanmak da düşünülür.
 • Profesyonel Yardım Almak: Deneyimli bir boşanma avukatı, taraflara süreçle ilgili bilgi vererek ve doğru adımları atmalarına yardımcı olarak sürecin daha hızlı ilerlemesine katkıda bulunur.
 • Müzakereler ve Uzlaşma: Taraflar arasında müzakereler yoluyla uzlaşı sağlamak, mahkeme kararı olmadan anlaşmaya varılmasını sağlar. Bu durum sürecin hızlanmasına katkı sağlar.
 • İtirazsız Boşanma: Tarafların herhangi bir itirazda bulunmaksızın anlaştıkları konularda boşanma talebinde bulunmaları, sürecin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olur.
 • Hızlı Mahkeme Kararı Talebi: Acil durumlar veya tarafların talepleri doğrultusunda hızlı bir mahkeme kararı talep etmek, süreci kısaltır.

Ancak, her durum farklıdır ve bu öneriler herkes için geçerli olmayabilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde uzman bir hukuk uzmanına danışmanız yararınıza olacaktır.

ShentaWp Ayar

Web sitemiz’de çerezler kullanıyoruz. Bu, web sitemizi kullandığınız sürece politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.