Avukat +5 Yıllık Tecrübe +500 Dava Halil İbrahim Şentürk

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma, bir evlilik birliğinin taraflar arasında karşılıklı anlaşma temelinde sonlandırılması anlamına gelir. Bu tür bir boşanma sürecinde, eşler arasında maddi, manevi ve hukuki konularda bir uzlaşma sağlanmıştır. Anlaşmalı boşanma, tarafların mahkemeye başvuruda bulunarak bir boşanma protokolü sunmasıyla gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma sürecinin temel unsurları şu şekildedir:

 • Anlaşma Protokolü: Taraflar, boşanma sürecine girmeden önce bir araya gelir ve maddi, manevi ve hukuki konularda anlaşmaya varır. Bu konular arasında mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti, çocukların maddi sorumlulukları ve diğer boşanma ile ilgili konular bulunur.
 • Mahkemeye Başvuru: Taraflar, anlaşmalı boşanma sürecini resmileştirmek için mahkemeye başvuruda bulunurlar. Boşanma başvurusu, tarafların anlaşma protokolü ile birlikte mahkemeye sunulan belgelerle birlikte yapılır.
 • Mahkeme İncelemesi: Mahkeme, sunulan belgeleri inceleyerek tarafların anlaşmasını değerlendirir. Eğer mahkeme, belgeleri ve anlaşmayı uygun bulursa, boşanma kararı alınır.
 • Nafaka ve Mal Paylaşımı: Anlaşmalı boşanma sürecinde belirlenen nafaka ve mal paylaşımı, tarafların anlaşmasına dayanır. Bu konularda mahkeme tarafından verilen karar, tarafların uzlaşmasına göre şekillenir.
 • Çocukların Velayeti: Eğer çocuklar varsa, anlaşmalı boşanma sürecinde çocukların velayeti de belirlenir. Tarafların çocuklarla ilgili uzlaşmaya varmış olmaları gerekir.

Anlaşmalı boşanma, genellikle hızlı, daha az maliyetli ve çatışmasız bir boşanma yöntemi olarak görülür. Ancak, her durum farklıdır ve uzman bir hukuk danışmanından alınan destek bu süreçte önemli bir konudur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanmanın ekonomik sonuçları ve ergin olmayan çocukların durumu konusunda kararlaştırdıkları düzenlemeleri içerir. Bu protokol, anlaşmalı boşanma sürecinin temel şartlarından biridir. Boşanmanın mali etkileri ile ilgili ve ergin olmayan çocukların durumu hakkındaki konularda tarafların kabul ettiği düzenlemelerin, hakim tarafından uygun bulunmasıyla anlaşmalı boşanma kararı alınır.

Eşler, anlaşmalı boşanma protokolünü yazılı bir şekilde hazırlar ve bu belgeyi imzalar. Hazırlanan bu protokol, hakimin incelemesi için mahkemeye subulur. Aynı zamanda, eşler, anlaşma iradelerini hakim huzurunda sözlü olarak da beyan edebilirler. Ancak, bu durumda, eşlerin beyanlarının duruşma tutanağına geçirilmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, taraflar arasındaki uzlaşma ve anlaşma iradesini belgeleyen önemli bir hukuki belge olarak değer taşır. Mahkemeye sunulan bu belge, boşanma kararı alınmasında ve sürecin düzenli bir şekilde ilerlemesinde kilit bir role sahiptir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılmalı?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın mali sonuçları ve ergin olmayan çocukların durumu ile ilgili yapılan anlaşmayı içerir. Bu protokol, çocukların velayetinin kime bırakılacağı, velayet kendisine bırakılmayan taraf ile çocuk/çocuklar arasındaki kişisel ilişkinin nasıl düzenleneceği, maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası konularında taraflar arasında uzlaşma sağlanmasını gerektirir. Eşler ayrıca, aile konutu veya mal rejimi tasfiyesi gibi konularda da anlaşma sağlayabilir, ancak bu hususlar protokolün zorunlu içeriğine dahil edilmemiştir.

Boşanma protokolü, hakim tarafından uygun bulunmalıdır; aksi takdirde hakim, protokole müdahale edebilir ve çeşitli düzenlemelerin yapılması konusunda önerilerde bulunabilir. Hakim tarafından uygun bulunan değişiklikler, eşlere dayatılamaz; ancak hakimin önerdiği değişiklikler, eşler tarafından kabul edilmezse, anlaşmalı boşanma kararı reddedilir ve davaya çekişmeli usulde devam edilir. Yani, çekişmeli boşanma davası şeklinde süreç ilerler.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Unsurları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, taraflar arasında uyum sağlanması gereken önemli unsurları kapsar. Bu zorunlu unsurlar, çekişmeli bir boşanma sürecinde mahkemenin kararına bırakılan konuları önceden belirleyerek, anlaşmalı bir çözüm getirilmesini amaçlar.

Bu kapsamda, anlaşmalı boşanma protokolünde uzlaşılması gereken temel unsurlar şunlardır:

 • Maddi ve Manevi Tazminat: Taraflar arasında maddi ve manevi tazminatın nasıl belirleneceğine dair bir uzlaşma sağlanmalıdır. Bu, evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan maddi kayıplar ve duygusal travmalara karşı adil bir çözüm içermelidir.
 • Yoksulluk Nafakası: Ekonomik durumu zayıf olan tarafın korunması adına yoksulluk nafakası üzerinde anlaşma sağlanmalıdır. Bu, boşanma sonrası yaşam standartlarını sürdürebilmek için gerekli olan finansal destekle ilgilidir.
 • Çocukların Velayeti: Çocukların velayeti, anlaşmalı boşanma protokolünde özel bir önem taşır. Tarafların çocukların güvenliği ve refahı için en uygun velayet düzenine dair anlaşmaya varmaları gerekmektedir.
 • Velayet Sonrası İlişki Düzeni: Velayet kendisine bırakılmayan eş ile çocuk/çocuklar arasında tesis edilecek ilişki, anlaşmalı boşanma protokolünün önemli unsurlarından biridir. Bu, çocuklarla diğer ebeveyn arasındaki etkileşimi düzenleyerek adil ve sağlıklı bir ilişkiyi hedefler.

Bu unsurların protokolde net bir şekilde tanımlanması ve taraflar arasında anlaşmazlıkların önceden çözüme kavuşturulması, anlaşmalı boşanma sürecinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bağlayıcı mı?

Boşanma protokolü, boşanmanın mali sonuçları ve ergin olmayan çocukların durumuna ilişkin konularda eşler arasında kabul edilen ve hakim onayı ile hüküm doğuran, özel bir sözleşmedir. Bu protokol, aile hukukuna özgü bir nitelik taşır ve tarafların mahkeme sürecinde hakim tarafından dinlenmeleri, boşanma iradelerinin ve anlaşmalarının hakim tarafından uygun bulunması ile resmiyet kazanır. Protokolün bağlayıcılık kazanmasının ardından, tarafların serbestçe geri dönme hakkı bulunmaz.

Boşanma protokolü, tarafların mahkemede hakim tarafından dinlenmesi ve hakim onayı ile bağlayıcılık kazanması nedeniyle, tarafların irade beyanlarını ve anlaşmalarını teyit etmelerini takiben hüküm doğuran bir belge haline gelir. Ancak, protokol henüz hakim onaylamamışsa veya irade sakatlıklarına dayanılarak protokol iptal edilmek isteniyorsa, bu aşamada tarafların anlaşmadan dönme hakkı bulunur. Ancak, Yargıtay’ın farklı bir görüşü de yer alıyor; bu görüşe göre, taraflar, anlaşmalı boşanma kararı kesinleşene kadar, anlaşmalı boşanma protokolünden serbestçe dönebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma sürecinde mali ve hukuki konularda anlaşmaya vararak mahkemeye başvurdukları bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma şartları şu şekildedir:

 • Uyum ve Anlaşma: Tarafların boşanma konusunda anlaşmaya varmış olmaları esastır. Boşanma protokolü, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda tarafların uzlaştığı bir belgedir.
 • Evli Olma Süresi: Türk Medeni Kanunu’na göre, anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Ancak, tarafların ayrı yaşamaya başlamış olmaları durumunda bu süre kısaltılır.
 • Çocukların Durumu: Eğer çocuklar varsa, velayet konusunda anlaşmış olmalıdırlar. Velayetin kimde olacağı, çocukların eğitim ve sağlık gibi konularda nasıl bir düzenlemeye tabi olacağı protokolde belirtilmelidir.
 • Mali Durum ve Mal Paylaşımı: Taraflar, mal varlıkları konusunda anlaşmış olmalıdır. Mal paylaşımı, ortak mülkiyet durumları ve edinilen malların paylaşımı protokolde belirtilmelidir.
 • Nafaka ve Maddi Destek: Anlaşmalı boşanma protokolü, nafaka konusunda da anlaşma içermelidir. Taraflar arasında maddi destek konusunda uzlaşma sağlanmalıdır.
 • Mahkeme Başvurusu: Taraflar, anlaşmalı boşanma sürecini resmileştirmek için mahkemeye başvurmalıdır. Mahkemeye başvuru, boşanma davası dilekçesi ile gerçekleştirilir.
 • Hakim Onayı: Mahkeme, tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü değerlendirir. Protokoldeki şartlar mahkemede uygun bulunursa, hakim kararı ile boşanma kesinleşir.

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, dava çekişmeli bir boşanma davasına dönüşebilir. Bu nedenle, tarafların uzman bir hukuk danışmanından destek alması gerekir.

ShentaWp Ayar

Web sitemiz’de çerezler kullanıyoruz. Bu, web sitemizi kullandığınız sürece politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.